Feragatname

Son güncelleme: Aralık 01, 2022

Yorumlama ve Tanımlar

Yorumu

İlk harfi büyük harfle yazılan kelimelerin aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamları vardır. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünüp görünmediklerine bakılmaksızın aynı anlama gelecektir.

Tanımlar

Bu Feragatnamenin amaçları doğrultusunda:

  • Hizmet , Web Sitesini ifade eder.
  • Hizmete erişen bireyi, uygun olduğu şekilde, söz konusu kişinin adına Hizmete eriştiği veya Hizmeti kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.
  • Web sitesi , şuradan erişilebilen Siteyi ifade eder:

Feragatname

Hizmette yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır.

Şirket, Hizmetin içeriğindeki hatalar veya eksiklikler için sorumluluk kabul etmez.

Şirket, hiçbir durumda, Hizmetin kullanımından veya Hizmetin içeriğinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan, sözleşme, ihmal veya diğer haksız fiillerin eyleminde olsun, herhangi bir özel, doğrudan, dolaylı, sonuçsal veya arızi zarardan veya herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Şirket, önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda Hizmetteki içeriklere ekleme, silme veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Şirket, Hizmetin virüs veya diğer zararlı bileşenlerden arındırılmış olduğunu garanti etmez.

Dış Bağlantılar Sorumluluk Reddi

Hizmet, Şirket tarafından sağlanmayan veya sürdürülmeyen veya herhangi bir şekilde Şirket ile bağlantılı olmayan harici web sitelerine bağlantılar içerebilir.

Şirketin, bu harici web sitelerindeki herhangi bir bilginin doğruluğunu, alaka düzeyini, güncelliğini veya eksiksizliğini garanti etmediğini lütfen unutmayın.

Hatalar ve Eksiklikler Sorumluluk Reddi

Hizmet tarafından verilen bilgiler, yalnızca ilgilendiren konularda genel rehberlik amaçlıdır. Şirket, Hizmet içeriğinin hem güncel hem de doğru olmasını sağlamak için her türlü önlemi alsa bile, hatalar oluşabilir. Ayrıca, yasaların, kuralların ve düzenlemelerin değişen doğası göz önüne alındığında, Hizmette yer alan bilgilerde gecikmeler, eksiklikler veya yanlışlıklar olabilir.

Şirket, herhangi bir hata veya ihmalden veya bu bilgilerin kullanımından elde edilen sonuçlardan sorumlu değildir.

Adil Kullanım Feragatnamesi

Şirket, telif hakkı sahibi tarafından her zaman özel olarak yetkilendirilmemiş telif hakkıyla korunan materyalleri kullanabilir. Şirket, bu tür materyalleri eleştiri, yorum, haber raporlama, öğretim, burs veya araştırma için kullanıma sunmaktadır.

Şirket, bunun, Telif Hakkı yasası uyarınca telif hakkıyla korunan herhangi bir materyalin "adil kullanımını" oluşturduğuna inanmaktadır.

Hizmetten telif hakkıyla korunan materyali adil kullanımın ötesine geçen kendi amaçlarınız için kullanmak istiyorsanız, telif hakkı sahibinden izin almanız gerekir.

İfade Edilen Görüşler Feragatname

Hizmet, yazarlara ait olan ve Şirket de dahil olmak üzere başka herhangi bir yazar, ajans, kuruluş, işveren veya şirketin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda olmayan görüş ve görüşleri içerebilir.

Kullanıcılar tarafından yayınlanan yorumlar yalnızca kendi sorumluluklarındadır ve kullanıcılar, bir yorumda yazılan bir şeyden veya bir yorumda yazılan bir şeyin doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir iftira veya dava için tam sorumluluk, yükümlülük ve suçlama üstleneceklerdir. Şirket, kullanıcılar tarafından yayınlanan herhangi bir yorumdan sorumlu değildir ve herhangi bir nedenle herhangi bir yorumu silme hakkını saklı tutar.

Sorumluluk Reddi Yok

Hizmetle ilgili bilgiler, Şirketin burada yasal, muhasebe, vergi veya diğer profesyonel tavsiye ve hizmetleri sunmakla meşgul olmadığı anlayışıyla sağlanmaktadır. Bu nedenle, profesyonel muhasebe, vergi, hukuk veya diğer yetkili danışmanlara danışmak için bir alternatif olarak kullanılmamalıdır.

Şirket veya tedarikçileri, hiçbir durumda, Hizmete erişiminizden, kullanımınızdan veya Hizmete erişememenizden veya kullanamamanızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir özel, arızi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

"Kendi Sorumluluğunuzda Kullanın" Feragatnamesi

Hizmetteki tüm bilgiler, eksiksizlik, doğruluk, güncellik veya bu bilgilerin kullanımından elde edilen sonuçların garantisi olmaksızın ve performans, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanır.

Şirket, Hizmet tarafından verilen bilgilere dayanarak alınan herhangi bir karar veya eylemden veya bu tür zararların olasılığı bildirilse bile, herhangi bir sonuçsal, özel veya benzer zararlardan dolayı Size veya bir başkasına karşı sorumlu olmayacaktır.

Bize Ulaşın

Bu Feragatname hakkında herhangi bir sorunuz varsa, Bizimle iletişime geçebilirsiniz:

  • Web sitemizdeki bu sayfayı ziyaret ederek: